อำนาจ​เจริญ​ พลังสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสา พัฒนาปรับปรุงถนนภายเข้าในหมู่บ้าน เมืองคนดี สุขภาพดี

อำนาจ​เจริญ​ พลังสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสา พัฒนาปรับปรุงถนนภายเข้าในหมู่บ้าน เมืองคนดี สุขภาพดี

 


วันพุธที่ 16 ตุลาคม​ 25 62เวลา 08.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจจังหวัด​อำนาจ​เจริญ​ นายกรกฤช เลิศพรหมคุณ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี กิตติพงษ์ สร้อยสนธิ์ รองปลัด อบต.ดงบัง เจ้าหน้าที่ อบต.ดงบัง นายชัยวัฒน์ พันธุมา กำนัน ตำบลดงบัง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และจิตอาสาฯ ตำบลดงบัง จำนวน 115 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด​ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่​ที่​ 6 ตำบลดงบัง และบริเวณวัดบ้านหนองยาง เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนต่อไป​

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ ออนไลน์​ รายงาน​

Related posts