ปทุมธานี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการสืบสานเทศกาลออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ชมคลิป)

ปทุมธานี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการสืบสานเทศกาลออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ 3 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานเทศกาลออกพรรษาประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายเสวก ประเสริฐสุข นายกองค์บริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ

ด้านนายเสวก ประเสริฐสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามตามแนวทางค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องกับนโยบายของ คสช.

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ถือเป็นหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพียงพอในการจัดสรรงบประมาณรายได้ของท้องถิ่นมาใช้ในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ให้คงอยู่คู่กับลูกหลานและส่งเสริมความเข้มแข็งความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชุมชนโดยใช้กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นมาเป็นสื่อกลางเพราะหากไม่มีการสื่อสารเพื่อรักษาไว้ประเพณีคงสูญสิ้นไปตามกาลเวลา นายเสวก ประเสริฐสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ กล่าวต่อว่า โครงการสืบสานเทศกาลออกพรรษาถือเป็นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในช่วงประเพณีออกพรรษา

โดยมีการรื้อฟื้นประเพณีท้องถิ่น เช่นประเพณีรำพาข้าวสาร การรำพาข้าวสาร หมายถึง การเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมทำบุญ โดยการร้องรำพา ด้วยถ้อยคำสำเนียงเสียงภาษาที่ไพเราะเสนาะต่อผู้ที่ฟังจนเกิดศรัทธาและร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อร่วมทำบุญนิยมจัดขึ้นในช่วงหน้าน้ำ เป็นการสืบสานประเพณีของชาวรามัญในตำบลเชียงรากใหญ่ที่จะทำการล่องเรือและร้องเพลงพื้นบ้านอันเป็นกุศโลบาย ในการเชิญชวนให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำลำคลองร่วม ทำบุญปัจจัยไปถวายวัดเพื่อประกอบกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของวัดหรือร่วมทำบุญข้าวสารเพื่อนำเข้าสารที่ได้บางส่วนร่วมในการประกอบอาหารเลี้ยงพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญตามประเพณีตักบาตรพระร้อย ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts