ชุมพร – ทอดกฐินสามัคคีวัดศรีสุธรรม(ดอนเมือง) (ชมคลิป)

ชุมพร – ทอดกฐินสามัคคีวัดศรีสุธรรม(ดอนเมือง)

 

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีสุธรรม(ดอนเมือง)
คุณภิญโญ พรพระสงค์ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีวัดศรีสุธรรม(ดอนเมือง)ทำพิธีสมโภชน์องค์กฐินเวลา 12.00น. ชาวบ้านได้นำกฐิน สามัคคีมาเป็นจำนวน มาก และยังมีกลุ่มนางฟ้าวัฒนธรรมอำเภอเมืองชุมพร ทำการแสดง นำทีมโดย.ปลัดแจ่ม. สุรีรัตน์. จามิกรณ์อบต. ครน. อ สวี จ ชุมพรได้รำนำกฐินมาร่วมทอดที่วัดศรีสุธรรม(ดอนเมือง)

ด้วย การทอดกฐินสามัคคี เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาอยู่ในวัดนั้นๆ จะได้รับอานิสงส์กฐินตามวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ การทอดกฐินจึงเป็นบุญใหญ่ และเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่ตลอดไป การทอดกฐินในปี 2562 นี้ เพื่อเสริมสร้างทานบารมีให้กับศรัทธาสาธุชน ผู้ที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้

เป็นการเสริมสร้างบารมี ทางวัดศรีสุธรรม(ดอนเมือง)เป็นวัดที่เก่าแก่เสนาสนะสงค์ บางส่วนเกิดการชำรุด เช่น หลังคาพระอุโบสถ รั่วซึม ส่วนประกอบอื่นๆ ของพระอุโบสถ และคณะกรรมการจึงจัดหาทุนเพื่อซ่อมแซม ทางวัดศรีสุธรรม(ดอนเมือง)จะได้รวบรวมปัจจัยที่ได้จากทอดกฐินในครั้งนี้ นำไปจัดสร้าง เสนาสนะสงค์ บางส่วนที่เกิดการชำรุด เช่น หลังคาพระอุโบสถ รั่วซึม เป็นวัตถุประสงค์ในปีนี้


บรรยากาศในงานทอดกฐินสามัคคีวัดศรีสุธรรม(ดอนเมือง)จัดให้มีการแสดงของกลุ่มสตรีบ้านดอนเมือง จำนวน 50นางฟ้า ทำการแสดง นำทีมและฝึกสอยโดย ปลัดแจ่ม. สุรีรัตน์. จามิกรณ์ อบต. ครน. อ สวี จ ชุมพร (โทร 081-2721918) ในชุดการแสดง ชุด บาสโลบ ชุมพรประตูภาคใต้ เลิกคุยทั้งอำเภอ และ ชุดเพลง คุณไม่รักทำไม่ไม่บอก

ในงานมีพ่อแม่พี่น้องได้นำอาหารมาแจกจ่ายให้ประชาชนที่เข้ามาร่วมงานทอด กฐินสามัคคีในวันนี้อย่างมากมายโดยรับประทานกันอย่างไม่อั้น ที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันอย่างมากมาย  พิธีถวายผ้ากฐิน สามัคคี เวลา 13.30 น. วัดศรีสุธรรม(ดอนเมือง)หมู่ที่ 6 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ชาวตำบลวังไผ่ และชาวบ้านที่ใกล้เคียงได้นำกฐิน สามัคคีมาเป็นจำนวน 70 พุ่ม

ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวชุมพร 0818923514

Related posts