ฉะเชิงเทรา- เปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี เพื่อร่วมกวาดล้างโรคหัดให้หมดไป

ฉะเชิงเทรา- เปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี เพื่อร่วมกวาดล้างโรคหัดให้หมดไป

 

วันนี้ (14 พ.ย.62) ที่โรงเรียนวัดดอนทอง อำภอเมืองฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี จังหวัดฉะชิงเทรา พ.ศ.2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยมีนายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา


นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงทรา กล่าวว่า สืบเนื่องจากประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการกำจัดโรคหัด ตามพันธะสัญญานานาชาติ เพื่อร่วมการกวาดล้างโรคหัดกับประเทศในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยประเทศไทยมีเป้าหมายลดอุบัติการณ์การเกิดโรดหัดไม่เกิน 1 ราย ต่อประชากร 1,000,000 คน ภายในปี 2563 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบดำเนินโครงการกำจัดโรคหัดฯ ดังกล่าว ทั้งนี้กำหนดให้วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันเริ่มรณรงค์อย่างเป็นทางการ พร้อมกันทั่วประเทศ


ด้านนายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าสถานการณ์โรคหัดในปี 2562 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 พบผู้ป่วยสงสัยโรคหัด จำนวน 48 ราย พบว่าอำภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่อำเภอบางปะกง 983 รองลงมาคืออำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางคล้า อำเภอแปลงยาว และอำเภอบ้านโพธิ์

ส่วนอำเภอที่เหลือ 5 แห่งไม่พบผู้ป่วยโรคหัด เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน มาตรการสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วย
ให้บรรลุเป้าหมายลดอุบัติการณ์ของโรคคือ การเพิ่มและรักษาระดับความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนหัดให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายตามโปรแกรมการได้รับวัดซีนขั้นพื้นฐาน โดยการได้รับวัคซีนหัดเข็มที่ 1 ในเด็กอายุ 9 เดือน และเข็มที่ 2 ในเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง

Related posts