ปทุมธานี-จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ เมเจอร์โบว์รังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายสำเนา แสงแก้ว สมาคมผู้ปกครองและครูนักเรียนสามโคก, ดร.เดชา พวงงาม สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสามโคก, นายชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ซึ่งการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสามโคก, เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนของโรงเรียนสามโคก และสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า โดยการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท แยกเป็นการจัดแข่งขันประเภทกิตติมศักดิ์ จำนวน 28 ทีม และประเภทสามัญ จำนวน 52 ทีม รวมทั้งสิ้น 80 ทีม ทีมละ 3 คน

โดยรางวัลการแข่งขัน ประกอบด้วย 1. รางวัลชนะเลิศ บุคคลชาย-หญิง ได้รับถ้วยรางวัลของ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 2. รางวัลชนะเลิศ ทีมชาย-หญิง และผสม ได้รับถ้วยรางวัลของ นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 3. รางวัลชนะเลิศบู้บี้ทีมชาย-หญิง ได้รับถ้วยรางวัลของ นายพิษณุ พลธี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts