หลักสูตร “ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง” (นพม.) ร่วมจัดกิจกรรม ดีดี เพื่อสังคม :

หลักสูตร “ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง” (นพม.) ร่วมจัดกิจกรรม ดีดี เพื่อสังคม :

 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. 2562 คณะศิษย์ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง” (นพม.) ร่วมกับมูลนิธิเทิดทูนธงไทย นำโดยนายธนเดช ศรีณรงค์ (นพม. 5) ประธานมูลนิธิฯ ,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และชมรมปูก้ามดาบ ภูเก็ต มีนายฤทธิ์ชัย ชัยจิต ประธานชมรมฯ และสมาชิก ร่วมกิจกรรม โดยมีนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะ นพม. ซึ่ง ผอ.มนตรี ก็เป็นผู้เข้าอบรมในหลักสูตร “ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง” (นพม.) มาแล้ว ในรุ่นที่ 5

ตลอด 3 วัน กับกิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” โดยมูลนิธิเทิดทูนธงไทย มีศิลปิน หลง ลงลาย มาร่วมร้องเพลง เพื่อร่วมใจรวมพลังร้องเพลงชาติเพื่อบันทึกเป็นภาพประวัติศาสตร์บนแผ่นดินไทย พร้อมปล่อยปูกล้ามดาบ ปูที่พบในบริเวณป่าชายเลนที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบนิเวศชายฝั่ง และท้องทะเล เพราะปูเป็นสัตว์ที่คอยเก็บสารอินทรีย์ขนาดเล็กซึ่งตกตะกอนอยู่บนหาดเลนกินเป็นอาหาร และพายเรือคายัค เก็บขยะ เพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ ตลอดจนร่วมทำบุญโครงการ “วัยใสก้าวไกลด้วยคุณธรรม” บรรพชาสามเณร 170 รูป

เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยทาง คณะหลักสูตร “ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง” (นพม.) ก็ยังร่วมทำบุญ ยอดจำนวน 4,200 บาท ซึ่งรวมยอดกับทางสมาชิกชมรมปูก้ามดาบ แล้ว ได้ยอดรวมถึง 9,999 บาทถ้วน
#ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง #นพม.
#คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน
#มูลนิธิเทิดทูนธงไทย
#โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
#ชมรมปูก้ามดาบภูเก็ต

Related posts