รมช.ศธ.ลงพื้นที่ระยอง มอบหมายนโยบาย ติดตาม และรับฟังปัญหาการดำเนินงานของ กศน. (ชมคลิป)

รมช.ศธ.ลงพื้นที่ระยอง มอบหมายนโยบาย ติดตาม และรับฟังปัญหาการดำเนินงานของ กศน.

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง (กศน.) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้เดินทางไปมอบหมายนโยบาย ติดตาม และรับฟังปัญหาการดำเนินงานของ กศน.จังหวัดระยอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน. นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ โดยรัฐช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมอาชีพของ กศน.ระยอง ด้วย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากร และนักศึกษาได้สะท้อนปัญหาหรือข้อคิดเห็น เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ปี 2564 และหลักสูตรการเรียนการสอน โดยหลักสูตรที่ กศน.ใช้ในการเรียนในตอนนี้ถูกใช้มาอย่างยาวนานกว่า 11 ปีแล้ว ซึ่งสมควรที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการสอนใหม่ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียนและสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 4.0 ในปัจจุบันและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วย..

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts