นราธิวาส-น้องน้ำรอบ 2 เข้าท่วมตำบลบูเก๊ะตาอำเภอแว้ง

นราธิวาส-น้องน้ำรอบ 2 เข้าท่วมตำบลบูเก๊ะตาอำเภอแว้ง

 


ตามที่ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำสายบุรี ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2562 มีปริมาณน้ำฝนสะสม 3 วัน ที่อำเภอสุคิริน 293.2 มิลลิเมตร อำเภอศรีสาคร 259.8 มิลลิเมตร และอำเภอรือเสาะ 176.8 มิลลิเมตร ปริมาณฝนดังกล่าว อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ราบเชิงเขาและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ

สำหรับโครงการชลประทานนราธิวาส แจ้งให้จังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำสายบุรี บริเวณชุมชนบ้านท่าเรือ ตำบลบาตง ชุมชนนาโอง ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ ชุมชนซากอ บ้านตะโละ ตำบลศรสาคร ชุมชนบ้านจือแรง ตำบลตะมะยูง บริเวณดังกล่าวให้ระมัดระวังเตรียมรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและอาจล้นตลิ่ง

สำหรับน้ำท่วมนราธิวาสอุทกภัยอีกรอบ หลังจากฝนตก ตลอดทั้งวันผ่านมา ล่าสุดเมื่อเช้านี้ 18 ธค.62 แม่น้ำโก-ลก มีปริมาณสูงล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนตรงจุดบริเวณท่าเรือ ตลาดบาโอ๊ะล้นตลิ่ง ตั้งแต่เมื่อ เวลา 03.30 น.หนักกว่ารอบที่แล้ว บางบ้านชาวบ้านตื่นน้ำไหลท่วมเข้าในบ้านกลางดึกเดือดร้อน ย้ายของไม่ทัน


ทั้งนี้ประสบภัยแล้ว 3 อำเภอ คือ ที่ อ.แว้ง ต.บูเกะตา ด่านศุลกากรบูเกะตา อ.สุคิริน ประชาสัมพันธ์เส้นทางน้ำท่วมพื้นที่ของอำเภอสุคิริน
เส้นกะลูบี – โนนสมบูรณ์ รถผ่านไม่ได้ ส่วนเส้นน้ำใส – ร่มไทร รถผ่านไม่ได้
และอ.สุไหงโกลก ประชาชนเรือนริมแม่น้ำ สุไหงโกลก ตลอดสาย ให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับมือ น้ำป่าไหลหลากอีกครั้ง ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts