แม่ฮ่องสอน​-สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ คือความสุข ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ส่งมอบความสุขวัน Christmas และ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้เด็กพิเศษ เด็กพิการด้อยโอกาสและผู้ดูแล (ชมคลิป)

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ส่งมอบความสุข จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และ กิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ให้กับเด็กผู้พิการและผู้ดูแลประจำปี 2562

 

ที่สวนรุขชาติห้วยชมพู อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นางสาววราภรณ์ ขันธ์เขียว ผู้อำนวยการปฏิบัติการศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และ วันขึ้นปีใหม่ให้กับเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ปกครอง และผู้ดูแล ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 18 ที่ได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุข เพื่อเป็นการส่งมอบของขวัญของรางวัล ความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะให้กับเด็กผู้พิการและผู้ปกครองทั้งหมด

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกคนต่างเฝ้าดูแลเลี้ยงดูบุตรธิดามาด้วยความยากลำบาก ปัจจุบันศูนย์ฯ มีผู้พิการอยู่ในความดูแลประมาณ 300 คน อายุตั้งแต่ แรกเกิด – 18 ปี แต่ละคนมีความพิการที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น พิการร่างกาย บกพร่องทางสติปัญญา การจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ จึงเป็นการเน้นให้ความสุข ความสนุกสนาน การเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ ด้านการใช้ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เด็กๆได้รู้สึกถึงความอบอุ่น ทั้งการร้องเล่นเต้นรำ เหมือนเด็กๆ ทั่วไป


ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงของเด็กๆ จาก ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ หรือ CDPD และ เด็กห้องเรียนคู่ขนาน การแจกและจับฉลากของขวัญของรางวัลจำนวนมาก สร้างความสนุกสนานและสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะของน้องๆ ผู้พิการที่ได้ร่วมกิจกรรมในวันคริสมาสต์และกิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่

ถาวร / สุกัลยา บัวงาม รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts