ปทุมธานี-จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนการใช้ประโยชน์เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED) (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนการใช้ประโยชน์เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED)

 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี โดยชมรมจักรยานกู้ชีพ AED Bike Thailand ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนการใช้ประโยชน์เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED) โดยมีนายแพทย์อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร กรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ,นางธัญญ์รัตน์ ไตรสุทธิ์ นายกสโมสรโรตารี่ปทุมธานี, พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี, นางธนวรรณ มิกขุนทด รองประธานชมรมจักรยานกู้ชีพ AED Bike Thailand, นายพงษ์ศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ปลัดอาวุโส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี รับหน้าที่แทน นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี,นางสาวสมทรง พุ่มประเสริฐ  สาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี รับหน้าที่แทน นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี,

เจ้าหน้าที่อสม.และกู้ชีพกู้ภัยปอเต็กตึ้ง ด้านนายแพทย์อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร กรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่าการจัดงานในวันนี้เนื่องมาจากชมรมจักรยานกู้ชีพ AED Bike Thailand ได้รับบริจาคเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) จากสโมสรโรตารี่ปทุมธานี และสโมสรโรตารี่เจริญนคร เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของชมรมจักรยานกู้ชีพAED Bike Thailandเพื่อทำการช่วยฟื้นคืนชีพจากภาวะหัวใจหยุดทำงานเฉียบพลันนอกโรงพยาบาลร่วมกับการใช้เครื่อง AED เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต แก่ประชาชนทั่วไปที่มีกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมตัวกันอยู่เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ทางชมรมฯ ได้เห็นว่า ในช่วงที่ไม่มีภารกิจดังกล่าวข้างต้น เครื่องAED ควรจะถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยการติดตั้งในที่ที่มีผู้คนสัญจรไปมาอยู่เป็นจำนวนมาก มีผู้ดูแล และมีสภาพพร้อมที่จะนำมาใช้งานได้ทันท่วงที ด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี เป็นสถานที่ราชการ ล้อมรอบด้วยตลาด ร้านค้า สถานที่ราชการอื่น ๆ เปิดทำการให้บริการประชาชนตลอด 24ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำการตลอดเวลา จึงเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งพร้อมให้บริการ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการติดตั้งเครื่อง AED แล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ และผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในบริเวณใกล้เคียง จะต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะในการฟื้นคืนชีพโดยการกดหน้าอก (CPR) ร่วมกับการใช้เครื่อง AED ให้ครอบคลุมมากที่สุด และได้รับการฝึกอบรมฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทุกฝ่ายจึงเห็นชอบร่วมกันที่จะตกลงร่วมมือกันตามข้อตกลงในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts