“หม่อมเต่า” สั่ง ทศพล เลขาธิการ สปส.ช่วยเหลือทายาทผู้ประกันตนฆ่าตัวตาย จ.เชียงใหม่

“หม่อมเต่า” สั่ง ทศพล เลขาธิการ สปส.ช่วยเหลือทายาทผู้ประกันตนฆ่าตัวตาย จ.เชียงใหม่

 

 

จากเหตุการณ์มีผู้ฆ่าตัวตายโดยวิธีรมควันเสียชีวิตภายในรถยนต์ บริเวณบ้านเลขที่ 198 หมู่ที่ 7 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกันตนทั้ง 2 ราย หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยสั่งกำชับให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่


นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าว ตนได้สั่งให้นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลโดยด่วน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือญาติของผู้ประกันตนที่เสียชีวิตเป็นการด่วน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกันตนที่เสียชีวิตมีดังนี้


1. นายสมพร จำลอง เป็นลูกจ้าที่ห้างหุ้นส่วนไทยเท แมชชีนเนอรี่ จำกัด ทายาทมีสิทธิ ได้รับเงินกองทุนประกันสังคม ดังนี้
– ค่าทำศพ จำนวน 40,000 บาท
– เงินสงเคราะห์กรณีตาย จำนวน 24,000 บาท
– เงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 66,045 บาท (ยังไม่รวมดอกผล)
รวมทั้งสิ้น จำนวน 130,045 บาท


2. นางสาวพิมพร กิตติ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม ดังนี้
– ค่าทำศพ จำนวน 40,000 บาท
– เงินสงเคราะห์กรณีตาย จำนวน 28,800 บาท
– เงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 79,391.46 บาท (ยังไม่รวมดอกผล)
รวมทั้งสิ้น จำนวน 148,191.46 บาท

อย่างไรก็ตาม หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าสำนักงานประกันสังคมต้องดูแลทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม อย่างครบถ้วน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานทายาทของผู้เสียชีวิต เพื่อให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว

 

…………………………………….
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Related posts