ฉะเชิงเทรา​-ประชาชนทั่วไป และนักเรียนนักศึกษา และสามเณร เข้าชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหลือฟ้าเมืองไทย (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา​-ประชาชนทั่วไป และนักเรียนนักศึกษา และสามเณร เข้าชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหลือฟ้าเมืองไทย ภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งมีกิจกรรมการชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบต่างๆ

 

 

*****ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเปิดให้ประชาชนและนักเรียนนักศึกษา และสามเณร เข้าชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหลือฟ้าเมืองไทย ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีประชาชนและนักเรียนนักศึกษา และสามเณรเข้าชมกว่า 500 คน


โดยจังหวัดฉะเชิงเทราปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนได้เริ่มการบดบังตั้งแต่เวลา 10:21 น. และบดบังมากสุดในเวลา 12:08 น.แล้วจะสิ้นสุดการบดบังในเวลา 13:59 น. โดยมีการบดบังมากที่สุด 56.64% ซึ่งบรรยากาศประชาชนและนักเรียนนักศึกษา และสามเณรได้เยี่ยมชมฐานต่างๆที่ทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จัดขึ้นเช่น การชมสุริยุปราคาผ่านกล้องจุลทรรศ ฐานของนักเรียนการชมสุริยุปราคาแบบรูเข็ม โดยการนำอุปกรณ์ที่มีรูขนาดเล็กให้แสงรอดผ่านกระทบกับฉากขาวจะเห็นเป็นรูปสุริยุปราคา


สำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคา เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่มาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ เงาของดวงจันทร์ที่ทอดยาวมายังบนโลกทำให้ผู้สังเกตบนโลกเห็นว่าดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาบังดวงอาทิตย์ ส่วนปรากฏการณ์สุริยุปราคาในประเทศไทย นั้นจะเกิดสุริยุปราคาแบบบางส่วนที่เกิดจากโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ไม่ได้เรียงอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันพอดี ขณะเกิดสุริยุปราคาทำให้มีเพียงเงามัวของดวงจันทร์ทอดผ่านพื้นผิวโลก ผู้สังเกตบนโลกภายในบริเวณที่เงามัวของดวงจันทร์พาดผ่านจะเห็นดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บดบังไปเพียงบางส่วนเท่านั้น จึงเรียกปรากฎการณ์ดังกล่าวว่า “ปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน”

ศักรินทร์ กิยาหัต จว.ฉะเชิงเทรา รายงาน

Related posts