ฉะเชิงเทรา-กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล จัดบริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

ฉะเชิงเทรา-กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล จัดบริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดสุทธาวาส ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล จัดบริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์)

โดยมี แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และ อาสาสมัคร พอ.สว. เข้าร่วมการปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมการตรวจรักษาโรค ทันตกรรม แพทย์แผนไทยตรวจสารเคมีในเลือด และความรู้ด้านสุขภาพ ให้กับผู้นำชุมชน และประชาชน ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 230 คน ทั้งนี้ หน่วยแพทย์ พอ.สว. ได้ให้บริการตรวจรักษาโรค จำนวน 45 คน บริการทันตกรรม จำนวน 25 คน และบริการแพทย์แผนไทย จำนวน 55 คน

 

Related posts