จันทบุรี-อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดตลาดประชารัฐ ถนนคนเดิน“ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนชอง”ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สนองนโยบายรัฐบาล (ชมคลิป)

จันทบุรี-อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดตลาดประชารัฐ ถนนคนเดิน“ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนชอง”ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สนองนโยบายรัฐบาล

 

 

วันนี้ ( 3 ม.ค.63 ) ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมกับ ส่วนราชการ และ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP สินค้าชุมชน ตลาดประชารัฐ ได้ร่วมกันจัดให้มีการเปิด ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดิน“ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนชอง”ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สนองนโยบายรัฐบาล

โดยมี นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเขาคิชฌกูฏเป็นประธาน และ มี นางชิดชญา จำปาเทศ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวัง เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP นวัตวิถี สินค้าทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อาหารอร่อยประจำถิ่นของดีเขาคิชฌกูฏให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้เลือกชื้อ

โดยเฉพาะอาหารชอง ชนพื้นเมืองที่มีวิถีชีวิตในการนำสมุนไพรมาปรุงแต่งเป็นอาหาร เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย รวมทั้งการแสดงพื้นเมืองชาวชองที่มีเอกลักษณ์ถ่ายทอดความเชื่อ ค่านิยม และประเพณีอันดีงาม ความกตัญญู รู้คุณ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนในการดำเนินชีวิตของชนพื้นเมืองชองในอดีตถึงปัจจุบันโดยการเปิดตลาด นักเรียนจากโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ได้แสดง คิชฌกูฏรวมใจ อนุรักษ์ของไทย ร่วมกินร่วมใช้ ของชุมชน สื่อความหมายถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ที่อาศัยร่วมกับความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

และการแสดงของ กลุ่ม OTOP นวัตวิถี สตรีอาสาบ้านคลองหินลอย ที่สื่อถึงความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายจากการเลือกรับประทานอาหารที่เกิดประโยชน์และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดิน“ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนชอง”จะเปิดจำหน่ายสินค้าเป็นประจำทุกเดือนในวันประชุมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง 14.00 น.มีสินค้าพื้นเมืองและสินค้าชุมชนมากมายวางจำหน่าย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts