ตาก-ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า(เครือไต) ประจำปี 2563

ตาก-ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า(เครือไต) ประจำปี 2563

 

 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดตากได้รับการประสานขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานประเพณีชนเผ่า(เครือไต)ประจำปี 2563 ของตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งได้ทำการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2563 สถานที่จัดวัดไทยวัฒนาราม บ้านแม่ตาว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีกำหนดการเริ่มในวันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. มีการจัดขบวนแห่ชนเผ่าหลากหลายชนเผ่า

 

จากโรงเรียนบ้านแม่ตาวไปยังวัดไทยวัฒนาราม เวลา 18.00 น. มีพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการและการแสดงของชนเผ่าและชุมชน เวลา 20.00 น. ชมนักร้องจากประเทศเมียร์ม่าห์ ชื่อม่ะน่อ และในวันที่ 5 มกราคม 2563 ชมนิทรรศวิถีชนเผ่าต่างๆ อาหาร/เครื่องดื่ม/วัฒนธรรมต่างๆ โดยเวลา 09.00 น.มีกิจกรรมการกวนข้าวทะมะแน เวลา 10.00 น.ร่วมชมชิมอาหารชนเผ่า เวลา 11.00 น.ชมนิทรรศการชนเผ่าต่างๆ เวลา 13.00 น. การแข่งขันปีนเสาน้ำมัน เวลา 19.00 น. ชมการแสดงของชนเผ่า

ตลอดงานทั้ง 2 วันเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของงานประเพณีชนเผ่า(เครือไต) ของตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เอาไว้ให้สืบต่อกันไปและเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีที่ดีระหว่างชนเผ่าในท้องถิ่นอีกด้วย ////


ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

Related posts