ฉะเชิงเทรา-อบต.บางไผ่ มอบประกาศนียบัตรนักเรียนวัย 96 ปี (ชมคลิป)

อบต.บางไผ่ มอบประกาศนียบัตร นักเรียนวัย 96 ปี ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 1 จาก รร.ผู้สูงวัยบางไผ่พัฒนา

 

วันที่ 11 ม.ค. นายยศดนัย สินสมบัติ นายก อบต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 1 จาก รร.ผู้สูงวัยบางไผ่พัฒนา จำนวน 109 คน เพื่อสร้างความทรงจำที่ดี และสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต โดยนักเรียนที่จบรุ่นนี้อายุสูงสุด 96 ปี มีลูกหลานมาร่วมแสดงความยินดี โดยการซื้อดอกไม้มอบให้ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น ณ ห้องประชุม อบต.บางไผ่


นายยศดนัย กล่าวว่า รร.ผู้สูงวัยบางไผ่พัฒนา เปิดการเรียนการสอน ภายใต้การบริหารจัดการของ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางไผ่ ร่วมกับ อบต.บางไผ่ โดยมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรผู้สูงวัย กิจกรรมประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ การให้
ความรู้ในด้านต่างๆ ที่ผู้สูงอายุสนใจ และมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และยังเป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ การแสดงออก

และการถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชนต่อไป
ด้าน นางต่อม แหยมศิริ อายุ 96 ปี นักเรียนที่มีอายุมากที่สุดในรุ่นนี้ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า ตนมีบุตร 6 คน ทุกคนมีงานมีการ บางคนเป็นนายตำรวจ ประสพความสำเร็จในชีวิตครอบครัวหมดแล้ว เมื่อลูกกลับบ้านมาเยี่ยมแม่ ก็จะเอาใบประกาศนียบัตรให้ดู ลูกๆ คงดีใจในความสำเร็จของแม่ที่ได้สวมชุดครุย และดีใจที่คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และช่วยกันเอาใจใส่ดูแล ทำให้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้น.

Related posts