จันทบุรี-มูลนิธิกาญจนบารมี และกระทรวงสาธารณสุขจันทบุรี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม (ชมคลิป)

จันทบุรี-มูลนิธิกาญจนบารมี และกระทรวงสาธารณสุขจันทบุรี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม

 

 

วันนี้ ( 13 ม.ค.63 ) ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลคมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดพิธีโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเพื่อตรวจคัดกรองและให้ความรู้แก่ประชาชนในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะในสตรีที่ด้อยโอกาส ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยให้สตรีสามารถตรวจมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองและปรับพฤติกรรมให้ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม

และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งในปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่มีความร้ายแรง แต่สามารถตรวจรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวเอง และสามารถรักษาได้หากพบในระยะเริ่มต้น ซึ่งจากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่มีผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มโรคมะเร็ง และตรวจพบในระยะรุนแรงในสตรีที่ด้อยโอกาสและสุ่มเสี่ยงมากขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์และVDO ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts