ร่วมทำดีให้น้องนักเรียนที่ยากไร ที่ห่างไกล ปี 14 :

ร่วมทำดีให้น้องนักเรียนที่ยากไร ที่ห่างไกล ปี 14 :

 

(วันที่ 12 ม.ค 63) พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมทำดีให้กับน้องนักเรียนที่ยากไร้ ที่ห่างไกล ปีที่ 14 และกิจกรรท มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ อ. สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมีสมาคม ส.พ.บ และชมรมทำความดีมีความสุข และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต สนับสนับของรางวัลโดยมี ท่านศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลริธิฯ และประธานอนุกรรมการวิชาการ แลุคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมทำกิจ กรรมในครั้งนี้

Related posts