ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านกอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด สุลต่านแห่งโอมาน ซึ่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ที่ผ่านมา :

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านกอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด สุลต่านแห่งโอมาน ซึ่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ที่ผ่านมา :

 

วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๕๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย ชั้น ๓๒ อาคารแสงทองธานี ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านกอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด (His Majesty Sultan Qaboos bin Said Al Said) สุลต่านแห่งโอมาน ซึ่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ที่ผ่านมา

 

Related posts