สุโขทัย-แสดงแสงเสียงอานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (ชมคลิป)

สุโขทัย-แสดงแสงเสียงอานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อย่างยิ่งใหญ่ สมกับเป็นวันรัฐพิธี โดยจังหวัดสุโขทัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จัดให้มีการแสดงประกอบแสงเสียงอานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้วยช้างจริง มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงอานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยจะเปิดให้ชมฟรีไปจนถึงวันที่ 19 มกราคมนี้


ทั้งนี้พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย เสวยราชย์ประมาณปี พ.ศ.1822 ถึงประมาณปี พ.ศ.1841 พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง และได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่างๆ สืบทอดกันมากว่า 700 ปี และ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงค้นพบแท่นศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชที่เนินปราสาท จ.สุโขทัย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเผยแพร่พระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนานัปการ

โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน ร่วมในพิธีร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ถวายพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีนายวรการ หาญทองกูล รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สุโขทัย กล่าวรายงานการจัดงานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563
และเนื่องในโอกาสในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดสุโขทัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดลูกหลานพ่อขุน และในช่วงกลางคืนจะได้จัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงชุดอานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จนถึงวันที่ 19 มกราคมนี้

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

Related posts