ชุมพร – พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย (ชมคลิป)

ชุมพร – พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย

 

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติสกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 มาเป็นประธานพิธี สวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร และตำรวจ วันกองทัพไทย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา ผบก.ภ.จว.ชุมพร พ.อ.ปกรณ์ จันทรโชตะ รอง ผบ.มทบ.44 นางสุจิตรา ชาญสตบุตร รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร นายณัฐวัฒน์โชติกสถิตย์ ประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ณ บริเวณสนามหน้าศาลาเขตอุดมศักดิ์ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


พระบรมราโชวาทพระราชทาน ทหาร – ตำรวจวันกองทัพไทย ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาท พิธีสวนสนาม ถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย วันที่ 18 มกราคม 2563 ขอให้นายทหาร นายตำรวจทุกคน รักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เข้มแข็ง และเสียสละ พร้อมทั้งหมั่นศึกษาและฝึกฝนตนเองให้มีความชัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่ และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ทุกคน ทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุก ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไป…


พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ 10 ที่ทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความสามารถ ความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพ และเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำรงพระราชสถานะเป็น “องค์จอมทัพไทย” จังหวัดชุมพร มณฑลทหารบกที่ 44

และหน่วยทหารในพื้นที่ประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 ,กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดกำลังจำนวน 3 กองพันสวนสยาม ดังนี้กองพันที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25กองพันที่2กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 กองพันที่ 3 ป.5พัน25 และร้อย มทบ.ที่44 ได้ร่วมกันประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ขึ้น ในงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลาเขตอุดมศักดิ์ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1593 หรือ พ.ศ. 2135 แบบ พ.ศ. ราชการ หรือ พ.ศ. 2136 แบบ พ.ศ. มาตรฐานอุตสาหกรรม (พ.ศ. ISO)


ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts