ชุมพร – Thank you Party Happy New Year 2020

ชุมพร – Thank you Party Happy New Year 2020

 


วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. พลตำรวจตรี วิมล พิทักษ์บูรพา ผบก.ภ.จว.ชุมพร พร้อมรอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร ทุกท่าน ได้จัดงาน Thank you Party Happy New Year 2020 ณ ครัว Chicken ต้อย สี่แยกไข่น้อย เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชน ซึ่งทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสนับสนุนการทำกิจกรรม สาธารณะประโยชน์ ด้วยดีเสมอมา

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดี เนื่องจากเป็นวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 อีกด้วย เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างสื่อมวลชนและ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการส่งต่อข้อมูลและข่าวสาร เพื่อเป็นการร่วมมือในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อไป และ เป็นงานเลี้ยงต้อนรับ ปีใหม่ 2563 นี้ มีสื่อมวลชนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมในกิจกรรม Thank you Party Happy New Year 2020 จำนวนมาก


พลตำรวจตรี วิมล พิทักษ์บูรพา กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนร่วมมือในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ ตำรวจ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการส่งต่อข้อมูลและข่าวสาร ตลอดจนเป็นการวมกลุ่มในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์คืนแก่สังคมต่อไป


ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts