รมว. การท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี

รมว. การท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี

พร้อมเตรียมผลักดันและส่งเสริมให้ “น้ำตกโผงโผง” เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อย่างมาเลเซียและสิงคโปร์

 

วันนี้ (20 ม.ค. 63) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี เพื่อเตรียมผลักดันและส่งเสริมให้การท่องเที่ยว “น้ำตกโผงโผง” เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา คณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนราธิวาสและครอบคลุม 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายภารกิจให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ติดตามดูแลพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “น้ำตกโผงโผง” เนื่องจากในอดีตสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เคยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันกลับพบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวลดน้อยลง จึงได้มีการหารือร่วมกันที่จะบูรณาการและพัฒนาทั้งในด้านอาคาร ลานจอดรถ ห้องสุขาและสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในการประชุม ครม.

ทั้งนี้เมื่อได้รับการพัฒนา นักท่องเที่ยวจะทยอยเดินทางมาชื่นชมความสวยงามของน้ำตกโผงโผง และส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากล่อ มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน

สำหรับน้ำตกโผงโผง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 80 เมตร ไหลลดหลั่นลงมาเป็นขั้นบันไดจำนวน 7 ชั้น ที่ราบชั้นล่างสุดมีแอ่งน้ำตกขนาดใหญ่ มองขึ้นไปยังผาน้ำตกชั้นบนจะมองเห็นน้ำตกไหลลงมาเป็นสายน้ำคดเคี้ยวตามหน้าผาและโขดหิน พื้นที่บริเวณสองข้างลำธารและบริเวณใกล้ตัวน้ำตกมีความร่มรื่นปกคลุมด้วยพรรณไม้นานาชนิด สภาพร่มรื่นเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

 

Related posts