ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯแรงงาน มอบเงินช่วยเหลือทายาทลูกจ้าง ผู้ประกันตน เสียชีวิต และบาดเจ็บ จากเหตุปล้นร้านทอง ออโรร่า ที่ห้างโรบินสัน ลพบุรี

ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯแรงงาน มอบเงินช่วยเหลือทายาทลูกจ้าง ผู้ประกันตน เสียชีวิต และบาดเจ็บ จากเหตุปล้นร้านทอง ออโรร่า ที่ห้างโรบินสัน ลพบุรี

 

 

จากเหตุการณ์ ปล้นร้านทองออโรร่า ที่ห้างโรบินสัน สาขาลพบุรี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 63 เวลา 20.30 น. ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และผู้บาดเจ็บ 4 ราย หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสุชาดา ชี้เจริญ ผู้ตรวจราชการกรม และนางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย์ ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ร่วมมอบเงินช่วยเหลือทายาทของผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเป็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน จากเหตุการณ์ ดังนี้
ผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ดังนี้


1. นางสาวธิดารัตน์ ทองทิพย์ อายุ 31 ปี พนักงาน บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด เสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน ทายาทมีสิทธิได้รับเงินกรณีเสียชีวิตจากกองทุนเงินทดแทน ดังนี้
– ค่าทำศพ จำนวน 33,600 บาท
– เงินค่าทดแทนรายเดือนกรณีเสียชีวิต เดือนละ 7,700 บาท จำนวน 924,000 บาท
– เงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 34,574.19 บาท (ยังไม่รวมดอกผล)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 992,174.19 บาท


2. นายธีระฉัตร นิ่มมา อายุ 33 ปี พนักงาน บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส พี วี จำกัด เสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน ทายาทมีสิทธิได้รับเงินกรณีเสียชีวิตจากกองทุนเงินทดแทน ดังนี้
– ค่าทำศพ จำนวน 33,600 บาท
– เงินค่าทดแทนรายเดือนกรณีเสียชีวิต เดือนละ 5,915 บาท จำนวน 709,800 บาท
– เงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 51,953.41 บาท (ยังไม่รวมดอกผล)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 795,353.41 บาท

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวสุภาวดี ชุมสนิท อายุ 44 ปี พนักงาน บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส พี วี จำกัด
อาการบาดเจ็บ ถูกยิงที่ท้องและแขนข้างซ้าย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
2. นายประเสริฐ คงลี อายุ 22 ปี พนักงาน บริษัท รักษาความปลอดภัยชุบศร จำกัด
อาการบาดเจ็บ ถูกยิงที่หน้าอกมีเลือดออกในปอด พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับให้สำนักงานประกันสังคมดูแลทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน

 

Related posts