มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดแถลงข่าว “สัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึก :

มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดแถลงข่าว “สัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึก :

 

มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดแถลงข่าว “สัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึก” ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานแถลงข่าว และคุณหญิงทรงสมร คชเสนี กรรมการจัดการและเหรัญญิก

คุณสุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว ตลอดจนมีผู้แทนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ พร้อมด้วยศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง กรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ และอาสาสมัคร ร่วมงานแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

 

Related posts