ชัยภูมิ-ผอ.นำนร.แต่งชุดไทยย้อนยุคและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงฝึกสร้างอาชีพทำได้ขายเป็น

ชัยภูมิ-ผอ.นำนร.แต่งชุดไทยย้อนยุคและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงฝึกสร้างอาชีพทำได้ขายเป็น

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 63 หน้าอาคารอเนกประสงค์แล้วประชุมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิผู้อำนวยการฯพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาฯและนักเรียนกว่า 2,500 คนร่วมกันแต่งชุดไทยย้อนยุคจัดงาน kkw open house 2020 ในแนวคิด”ศิปล์ ศาสน์ปราชญ์ เทคโนโลยี่ สู่เวทีสากลบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลและสืบสานศาสตร์พระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

เน้นมีการส่วนร่วมของทุกคน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือการรายงานผลการศึกษาด้วยตนเองใน is ให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นปัญหาแสดงหาคำตอบและรายงานผลและส่วนที่ 2 คือการสืบสานศาสตร์พระราชาโดยนำโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ในส่วนที่ 3 คือการนำเสนอผลงานปฏิบัติตนในรอบปีที่ผ่านมาของครูบุคลากรและนักเรียน


ซึ่งภายในงานมีการแสดงดนตรีและฟ้อนรำชุดต่างๆบนเวทีอย่างสวยงามแล้วยังมีจัดกิจกรรมของนักเรียนที่หลากหลายนอกจากมีกิจกรรมด้านวิชาการและทักษะความรู้แล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือการจัดตลาดนัดพอเพียงที่ นร.ทุกคนร่วมกลุ่มกันทำและนำสินค้าต่างๆนำมาจำหน่าย

ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะครูและเพื่อนๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงานโดยมีการนำหลากหลายไอเดียในรูปแบบของสินค้า ทั้งที่เป็นสินค้าที่มาจากสถานศึกษาอาหารผักผลไม้ขนมไทยต่างๆและเครื่องดื่ม ฯลฯ มาให้เลือกสรรมากมาย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ทั้งจากพ่อค้าแม่ขายรุ่นเล็ก ที่มีความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการขายด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้มตลอดเวลาที่มีคุณครูและเพื่อนๆมาช่วยอุดหนุนกันอย่างหนาตา


ซึ่งนายสวาท ฤาชา รองผอ สพม. 30 ชัยภูมิได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานวิชากล่าวว่า รู้สึกยินดีและชื่นชมที่โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดงาน kkw open house 2020 ในครั้งนี้โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลศึกษาศาสตร์พระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและนำเสนอผลงานปฏิบัติงานของโรงเรียนวิทยาในการจัดงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่จะได้รับความรู้ การและนำความรู้ที่ได้ใช้พัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

Related posts