พุทธาภิเษกแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กต “การเงิน การงานก้าวหน้า การค้าเจริญเติบโต” :

พุทธาภิเษกแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กต “การเงิน การงานก้าวหน้า การค้าเจริญเติบโต” :

 

(25 ม.ค.2563) ที่วิหาร วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายประวิทย์ กิจประยูร ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกันนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวย หมวด กต “การเงิน การงานก้าวหน้า การค้าเจริญเติบโต” จำนวน 301 หมายเลขทะเบียน ก่อนจะทำการเปิดประมูลในวันที่ 15–16 ก.พ.2563 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช มาประกอบพิธีพุทธาภิเษกแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

ซึ่งจัดโดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ความพิเศษของการประมูล ผู้ที่ชนะการประมูลได้ป้ายทะเบียนรถเลขสวยทั้ง 301 หมายเลขในครอบครอง จะมีแต่ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและธุรกิจการงานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ชนะการประมูลเลขสวย กลุ่มที่ 1 ได้แก่ กต 1111 ถึง กต 9999 จำนวน 9 เลข และกลุ่ม 2 หมายเลข กต 8899 จะได้รับมอบกรอบรูปท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก จารึกหมายเลขทะเบียนรถที่ชนะการประมูล เป็นที่ระลึกอีกด้วย


สำหรับพิธีปลุกเสกในวันนี้ มีพระมหาเถระนั่งอธิษฐานจิต 4 รูป ประกอบด้วย พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม) วัดท่าไม้เหนือ, พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ) วัดพระแท่นศิลาอาสน์, พระสุธรรมญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม) วัดเจดีย์คีรีวิหาร, และพระอุดมปิฎก เจ้าคณะอำเภอพิชัย วัดคลองโพธิ์ พร้อมด้วยพระมหาเถระ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ (ธัมจักรกัปปวัตตนสูตร) และนั่งปรกอธิษฐานจิต พร้อมนั่งจารอักขระลงบนแผ่นป้ายทะเบียนรถ เพี่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ประมูลได้ ซึ่งทำพิธีต่อหน้าพระแท่นศิลาอาสน์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุตรดิตถ์


นายประวิทย์ กิจประยูร ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า หมวดอักษร กต “การเงิน การงานก้าวหน้า การค้าเจริญเติบโต” หมายความว่า ผู้ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความเป็นสิริมงคล รถที่ใช้อยู่จะนำพาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง และความเจริญก้าวหน้าในกิจการที่ดำเนินการอยู่ มีความผาสุกทั้งครอบครัว โดยรายได้จากการประมูลทั้งหมดนำเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เป็นการร่วมสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ของผู้เข้าร่วมประมูล เหมาะสมที่จะนำไปเป็นของขวัญล้ำค่าแก่บุพการีและลูกหลาน หรือคนที่คุณรักในวันสำคัญต่าง ๆ


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือสาขาอำเภอตรอน และอำเภอน้ำปาด ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ก.พ.2563 ในวันและเวลาราชการ หรือลงทะเบียนได้ที่หน้างาน โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์ ในวันที่ 15-16 ก.พ.2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-816796 สาขาอำเภอน้ำปาด 055-436781 สาขาอำเภอตรอน 055-491003

***** นำรัก สมบัติ (อุตรดิตถ์)

Related posts