กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 (ชมคลิป)

กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

 

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๔.๐๐ น. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำและกวาดถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 บริเวณถนนพหลโยธิน ช่วงระหว่างแยกกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ถึงแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ ทั้งขาเข้าและขาออกทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบหมายให้ พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นำข้าราชการทหารอากาศ นักเรียนทหาร

และทหารกองประจำการ และประชาชนจิตอาสา จำนวนรวม ๒๐๐ คน พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ คัน ทำการฉีดพ่นน้ำ กวาดและล้างฝุ่นละอองทั้งบนช่องทางจราจร และทางเท้า สำหรับพื้นที่บริเวณดังกล่าว มีประชาชนใช้รถใช้ถนนค่อนข้างหนาแน่น เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ, โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ การปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำและกวาดถนนในวันนี้ จึงน่าจะช่วยลดผลกระทบจากฝุ่นละอองได้ในระดับหนึ่ง

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts