พังงา-ยอดนักท่องเที่ยวจีนลดลงเกือบหมด พิษไวรัสโคโรน่าทำทัวร์ยกเลิกโปรแกรม : (ชมคลิป)

พังงา-ยอดนักท่องเที่ยวจีนลดลงเกือบหมด พิษไวรัสโคโรน่าทำทัวร์ยกเลิกโปรแกรม :

 

 

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวที่วัดถ้ำสุวรรณคูหา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พบว่าขณะนี้ค่อยข้างเงียบเหงาจากจำนวนนักท่องเที่ยวลงลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน หลังจากมีข่าวของการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ จึงทำให้จำนวนลดลงโดยเฉพาะชาวจีนที่เคยเดินทางทั้งแบบกรุ๊ปทัวร์ ครอบครัว และส่วนตัว จนทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวจีนลดลงไปด้วย

 


ทางนางจงรักษ์ มูลเหล่า ผู้ประกอบการวัดถ้ำสุวรรณคูหา อ.ตะกั่วทุ่ง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่วัดถ้ำสุวรรณคูหามีจำนวนมาก แต่หลังจาก มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเกือบ100เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทางผู้ประกอบการนำเที่ยวก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ตนเองก็รู้สึกกังวล และได้หาอุปกรณ์ในการป้องกัน แต่ตอนนี้ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ชาวอินเดีย ชาวเยอรมัน และนักท่องเที่ยวชาวไทย


นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดไวรัสดังกล่าว จังหวัดพังงาได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและตรวจสอบไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทางสายด่วนหมายเลข 1567 และได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว และพักอยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยประสานขอความร่วมมือจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ซึ่งจะมีการตรวจสอบคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวทั้งบนบก ทางทะเล รวมทั้งตามเกาะต่างๆซึ่งจังหวัดพังงาจะติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา


อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530

Related posts