ชลประทานลำปาง สนับสนุนแหล่งน้ำ “ดับไฟป่าดอยเขาพระบาท” :

ชลประทานลำปาง สนับสนุนแหล่งน้ำ “ดับไฟป่าดอยเขาพระบาท” :

 

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08.45 น. นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปางพร้อมด้วยนายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพี้นที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ทะ(วังเฮือ) เพื่อติดตามและตรวจสอบปริมาณน้ำ
1).อ่างเก็บน้ำแม่ทะ ปัจจุบันมีความจุ 1.615 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 63.58%ของความจุ (ความจุที่ระดับเก็บกัก 2.540 ล้านลูกบาศก์เมตร )
2).อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ปัจจุบันมีความจุ0.0940 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น28%ของความจุ(ความจุที่ระดับเก็บกัก 0.340 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้นำเฮลิคอปเตอร์ ปภ.32 จำนวน 2 ลำ บินมาสูบน้ำที่บริเวณอ่างเก็บน้ำวังเฮือ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อนำไปฉีดพ่นไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ที่บริเวณป่าดอยพระบาท เขตบ้านผาลาดวังหลวง ต.พระบาท ภายใต้ภาระกิจที่ชื่อว่า “ปฏิบัติการเขาพระบาท” โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างกองทัพอากาศ ที่นำเครื่องบิน C130 และเครื่องบิน BT67 อีก 2 ลำ พร้อมด้วย กรม ปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการฝึกบินควบคุมไฟป่ากองทัพอากาศ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 – 31 ม.ค.63 ซึ่งในวันนี้ได้ปรับแผนจากการฝึกซ้อมเป็นการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ การส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว เป็นไปตามโครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำลังจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในสัปดาห์นี้ โดยขณะนี้ ได้นำเฮลิคอปเตอร์มาประจำการที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Related posts