นครสวรรค์การไฟฟัาส่วนภูมิภาคและคณะผู้บริหารมอบเงิน สิบล้านบาท

นครสวรรค์การไฟฟัาส่วนภูมิภาคและคณะผู้บริหารมอบเงิน สิบล้านบาท

 

 

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. นายศิริชัย เงินงอก ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ร่วมมอบเงิน จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาล รับมอบ

การมอบเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดขึ้นตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการบริการด้านสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

………………………………………………….
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-001555 และ 056-219888 และ 056-219818 และ 089-8584102 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ
กณต ทาทิพย์ รายงาน

Related posts