สระแก้ว-ผู้ว่าฯสระแก้ว ประชุมซักซ้อมแผนบูรณาการและระบบบัญชาการเหตุการณ์ รับมือไวรัสโคโรน่า

สระแก้ว-ผู้ว่าฯสระแก้ว ประชุมซักซ้อมแผนบูรณาการและระบบบัญชาการเหตุการณ์ รับมือไวรัสโคโรน่า

 

*****ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติวเข้มสร้างความรู้ความเข้าใจใน สถานการณ์ เตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์รับมือโรคไวรัสโคโรน่า
*****บ่ายวันนี้ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันควบคุมและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพลเรือตรี นพ.วิฑุร แสงสิงแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดยมีรองผู้ว่าฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมร่วมในครั้งนี้


*****นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า สถานการณ์ของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของจังหวัดสระแก้ว ทั้งจากโรงพยาบาล จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกและบ้านเขาดินแต่ยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ต้องสงสัยหรือติดเชื้อโรคโตโรน่านี้แต่อย่างใด ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ด่านทุกแห่งก็ได้บูรณาการร่วมกันตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางผ่านเข้าประเทศอย่างเข้มข้น โดยในวันนี้ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบสถานการณ์และองค์ความรู้การระบาดของโรค มาตรการการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอรัญประเทศ การบริหารจัดการสาธารณภัยจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รวมทั้งรับทราบถึงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)และทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)และแผนการเตรียมความพร้อม บทบาทของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019ในครั้งนี้อย่างเข้มข้น


*****ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวอีกว่า ขอประชาสัมพันธ์ไปทุกส่วนราชการ โรงเรียน สถานประกอบการ สถานีวิทยุกระจายเสียง สมาคมนักข่าวนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้ว วิทยุชุมชน สื่อมวลชนทุกแขนง หอกระจายข่าว ช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องโรคนี้ให้ประชาชนเข้าใจไม่ให้ตื่นตระหนก ให้ดูแลสุขภาพตนเอง และคนครอบครัวตลอดในชุมชน ถ้ามีอาการเป็นไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจเหนื่อย และเดินทางมาจากประเทศจีนหรือประเทศที่มีการระบาดของโรค รวมทั้งมีญาติหรือได้สัมผัสกับคนที่เดินทางมาจากประเทศจีนก็ให้ไปพบแพทย์และบอกประวัติว่าเคยเดินทางหรือสัมผัสกับบุคลกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวด้วย สำหรับประชาชนทั่วไปก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมืออย่างเคร่งครัด ไม่นำมือที่ไม่สะอาดมาสัมผัสใบหน้า สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในที่ชุมชน พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดดังกล่าว

ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ รายงาน

Related posts