นครราชสีมา-ผอ.เขตเยี่ยมสนามสอบ ONET และ ตรวจคัดกรอง ไวรัสโคโรน่า

นครราชสีมา-ผอ.เขตเยี่ยมสนามสอบ ONET และ ตรวจคัดกรอง ไวรัสโคโรน่า

 


เช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เยี่ยมสนามสอบ ONET โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา โดยมี ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.ร.ร.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ คณะกรรมการคุมสอบ กรรมการกลาง และคณะครูให้การต้อนรับ


สำหรับสนามสอบโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ วันนี้มีนักเรียนมาสอบจำนวน 129 คน จาก 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี บ้านโคกแฝก บ้านโนน และบ้านโกรกกระหาด ก่อนที่นักเรียนจะเข้าห้องสอบมีการปฐมนิเทศ โดยหัวหน้าสนามสอบ และคัดกรองโดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อป้องกัน #ไวรัสโคโรน่า ทุกคน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการป้องกันโรคติดต่อที่โรงเรียนดำเนินการประจำ


อำนาจ​ อภัย​ภักดี​ข่าว​ภาพ​นครราชสีมา​

Related posts