ฉะเชิงเทรา-สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดงานคืนสู่เหย้า “80 ปี สารภีคืนถิ่น”

ฉะเชิงเทรา-สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดงานคืนสู่เหย้า “80 ปี สารภีคืนถิ่น” เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์กันของคณาจารย์และศิษย์เก่า รวมไปถึงศิษย์ปัจจุบัน นอกจากนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะเป็นการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

 


ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดงานคืนสู่เหย้า “80 ปี สารภีคืนถิ่น” โดยมีดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบประกาศนียบัตรผู้ให้การสนับสนุน รวมทั้งมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 11 คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่ง


นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2483 ในชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา และในปีนี้ พ.ศ.2563 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีอายุครบรอบ 80 ปีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้จัดงานคืนสู่เหย้า “80 ปี สารภีคืนถิ่น”โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะเป็นการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภายในงานมีการบูรณาการการมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เช่น การแสดงจากคณะต่างๆ การแสดงและเล่นดนตรี โดย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล การวาดภาพประกอบประกอบเพลง โดย อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์อุปนายกสมาคม คนที่ 1 บรรเลงเพลงโดยอาจารย์อาวุโส การแห่ตรามหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจากองค์การบริหารนักศึกษา


**********************

Related posts