การสัมนา​เชิงปฏิบัติการ โครงการ​ส่งเสริมการใช้พนักงาน​อย่างมีประสิทธิภาพ​ :

โครงการ​บ้าน​เอื้ออาทร​พหลโยธิน​ กม.44 การสัมนา​เชิงปฏิบัติการ​ โครงการ​ส่งเสริมการใช้พนักงาน​อย่างมีประสิทธิภาพ​ และการอนุรักษ์​พลังงาน​ หลักสูตร​”ลดพลังงาน​สร้างพลังเงิน”

ดร.สุชาติ​ ค้าทางชล​ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบ้านเอื้ออาทร​พหลโยธิน​กม.44ลดพลังงาน.​การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ​และความปลอดภัย​และแนวทางการจัดการด้านไฟฟ้าหลัก​ 3 อ.​ได้ความรู้กับใช้งานกับชุมชน​และบ้าน​เอื้ออาทร​ ให้กับคนที่เข้าอบรม.. และการพัฒนา.ลดพลังงาน​การใช้ไฟฟ้า.

 

Related posts