สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ จัดงานพิธีวันทหารผ่านศึก เพื่อสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกผู้ที่เสียสละอย่างสมเกียรติ (ชมคลิป)

สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ จัดงานพิธีวันทหารผ่านศึก เพื่อสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกผู้ที่เสียสละอย่างสมเกียรติ

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ จัดงานวันทหารผ่านศึกเพื่อสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกผู้ที่เสียสละเพื่อรักษาประเทศชาติ ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พลตรี ภาสกร ทวีตา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมี ข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และแขกรับเชิญ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ซึ่งในการจัดงาน 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก ซึ่งได้กำหนดพิธีและกิจกรรม งานวันทหารผ่านศึก ภายใต้ชื่องาน เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก เพื่อสดุดีวีรกรรมให้แก่ผู้ที่เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศชาติ และเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ โดยกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทหารผ่านศึกที่ล่วงลับ พิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงความคารวะและเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก พิธีสวนสนามสดุดีทหารผ่านศึก พิธีประกาศเกียรติคุณทหารผ่านศึกดีเด่นที่ได้ประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ ในชีวิตเพื่อแสดงความระลึกและเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายกสภาทหารผ่านศึก ขอส่งความระลึกถึงความปรารถนาดีมายังพี่น้องทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ รวมทั้งทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของชาติในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทหารผ่านศึกจึงได้มอบหมายให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ทำหน้าที่ดูแลทุกท่านให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฏเพื่อตอบแทนคุณงามความดีของท่านที่มีต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยอีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพลที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศอยู่ในขณะนี้โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อดูแลช่วยเหลือท่านและครอบครัวสืบไป

พลตรี ภาสกร ทวีตา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 4 3 /หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่กล่าวกับผู้ที่มาร่วมงานว่า ตนเองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกปีพุทธศักราช 2563 ในวันนี้ และขอแสดงความชื่นชมกับทหารผ่านศึกทุกท่านที่ได้รับประกาศเกียรติคุณประเภทรางวัลชมเชยและประเภทผู้ประกอบคุณงามความดีโดยได้ช่วยเหลือทหารผ่านศึกตลอดจนบุคคลทั่วไปสมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมขอให้ภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนของทหารผ่านศึกที่มีความมานะอดทนและสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างสืบไป

ทางด้าน นางสาวเงินยวง ดิษสาริบุตร รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ กล่าวว่า สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติของทหารผ่านศึก เพื่อเกียรติคุณทหารผ่านศึกดีเด่นซึ่งในแต่ละปีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะทำการคัดเลือกทหารผ่านศึกทุกชั้นบัตรที่มีความขยันหมั่นเพียรประสบผลสำเร็จด้านการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ของทหารผ่านศึกทั่วไป สำหรับปี 2563 ทหารผ่านศึกในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานได้รับรางวัลชมเชยจำนวน 3 รางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลประเภททหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่หนึ่งซึ่งพิการทุพพลภาพหรือพิการดีเด่นได้รับรางวัลชมเชย เรือตรีสุวิทย์ เกลียวบุตร ภูมิลำเนา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รางวัลประเภททหารผ่านศึกนอกประจำการดีเด่นระดับภาคได้รับรางวัลชมเชย
พลทหาร นิวัฒน์ บุญสุข ภูมิลำเนา อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ รางวัลประเภทเกษตรกรทหารผ่านศึกดีเด่นได้รับรางวัลชมเชย พลทหารสนิท ก้อนทอง ภูมิลำเนา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา รางวัลทหารผ่านศึกในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts