ปทุมธานี-อนุสรณ์สถานแห่งชาติได้รับมอบเครื่องพัดลมพ่นละอองนำ้ขนาดเล็กจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารเพื่อลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 (ชมคลิป)

ปทุมธานี-อนุสรณ์สถานแห่งชาติได้รับมอบเครื่องพัดลมพ่นละอองน้ำขนาดเล็กจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารเพื่อลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดปทุมธานีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วันและยังส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจมีค่าฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้หลายหน่วยงานหาวิธีลดปัญหาค่าฝุ่นที่มีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจโดยพลตรีภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้เล็งเห็นถึงปัญหาเรื่อง PM 2.5 จึงได้ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารผลิตเครื่องพัดลมพ่นละอองน้ำขนาดเล็กเพื่อลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5

ซึ่งเครื่องพัดลมพ่นละอองน้ำขนาดเล็กนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยมีระบบการปิดเปิดด้วยสวิตซ์ การเปิดเครื่องเริ่มจากการเปิดสวิตซ์น้ำ เปิดสวิตซ์มอเตอร์ส่ายชุดพ่นหมอก เปิดสวิตซ์พัดลมเป่าอากาศและปรับหัวพ่นละอองน้ำให้เป็นฝอยละอองและสามารถพ่นได้ 3 ชั่วโมงต่อเนื่องยังสามารถพ่นได้ไกลสูงถึง 8 เมตรจากระดับพื้น ซึ่งทาง โรงเรียนช่างฝีมือทหารโดยพลตรีภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารจึงได้มอบเครื่องพัดลมพ่นละอองนำ้ขนาดเล็กให้แก่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตั้งบริเวณทางเข้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติ พ่นละอองนำ้ลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ในจังหวัดปทุมธานี

และขนาดนี้ทางโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ ได้เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 จนถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต www.mtts.ac.th ทั้งนี้โรงเรียนช่างฝีมือทหารจะเปิดให้ผู้ที่มีความสนใจเข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ในวันที่ 8 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจัดระบบคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่แนะนำ ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัคร จึงขอให้ผู้ที่จะมาสมัคร กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายผู้สมัคร และเอกสารข้อมูลประกอบการสมัครต่างๆมาด้วย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-9303480 และ 02-9303489

 

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts