ฉะเชิงเทรานิวส์-กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรานิวส์-กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของเหล่าวีรชนกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ทุ่มเท เสียสละพลีชีพเพื่อรักษาประเทศชาติ

 

วันนี้ (11 ก.พ. 63) เวลา10.00 น. ที่ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกองเอกระพี ผ่องบุพกิจ ผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดฉะเชิงเทรา /ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี พร้อมด้วยนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พล.ต.ต.ชาคริต สวัสดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมพิธี


ภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนา การอ่านสารของนายกองใหญ่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ให้แก่บุตรสมาชิก อส.จำนวน 2 ทุน มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน11 ทุนและมอบถุงยังชีพให้แก่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 12 กองร้อย รวมจำนวน 123 นาย


สืบเนื่องจากวันที่10 กุมภาพันธ์ 2497 ประเทศไทยได้มีการใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนขึ้นครั้งแรก ปัจจุบันกองอาสารักษาดินแดนจัดตั้งเป็นเวลา 66 ปี และกองบัญชาการอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย จัดให้มีพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน เพื่อรับฟังสารของผู้บัญชากองอาสารักษาดินแดนและจัดกิจกรรมในการพัฒนาด้านต่างๆ

และให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ทราบถึงวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งให้มีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ กันเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา รักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้


ทั้งนี้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้สละกำลังกาย กำลังใจ เลือดเนื้อและชีวิต ทุ่มเท เสียสละเข้าปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถือเป็นกำลังพลที่ภาคประชาชนที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ ทั้งในด้านรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมการรักษาความมั่นคงของประเทศรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

Related posts