ตัวแทนเครือข่ายก้าวหน้าเข้าเยี่ยมผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์กราดยิงที่ โคราช :

ตัวแทนเครือข่ายก้าวหน้าเข้าเยี่ยมผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์กราดยิงที่ โคราช :

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ธิษะณา ชุณหะวัณ (แก้วตา) ไชยามพวาน มั่นเพียรจิต (ปูอัด) ตัวแทนเครือข่ายก้าวหน้า (รัฐธรรมนูญก้าวหน้าและเมืองก้าวหน้าxกรุงเทพฯ) ได้มีโอกาศไปทำบุญที่ห้าง terminal 21 และเข้าเยี่ยมผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์กราดยิงที่ โคราช ได้มอบกระเช้าสิ่งของ และเงินสมทบทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บสาหัสที่อยู่ในห้องฉุกเฉิน (ICU) ห้ารายที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จากที่เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ และพูดคุยกับญาติ และผู้ปกครองของผู้บาดเจ็บพบว่าหลายๆ ท่านยังอาการหนัก และยังออกจากห้องฉุกเฉินไม่ได้ สิ่งจำเป็นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบคือการดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากร่างกายของผู้บาดเจ็บแล้วสภาพจิตใจก็สำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากผู้ที่เคยผ่านเหตุการณ์รุนแรงมักจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจที่เรียกว่า post-traumatic stress disorder (PTSD) หรือภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับคำแนะนำและการฟื้นฟูสภาพจิตใจจากจิตแพทย์

Related posts