ฉะเชิงเทรา-นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราลงพื้น ชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะ อินทรีย์รีไซเคิลขยะอันตราย เพื่อลดปริมาณขยะ

ฉะเชิงเทรา-นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราลงพื้น ชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะ อินทรีย์รีไซเคิลขยะอันตราย เพื่อลดปริมาณขยะ

 

 

 

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น . นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ทีมสิ่งแวดล้อมเมืองแปดริ้ว ลงพื้นที่ย่านการค้าบริเวณ ถนนพานิช ถนนชุมพล ถนนเปรมประชา ถนนสันติราษฎร์ ถนนมรุพงษ์(ริมน้ำ) ชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะ อินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยเลือกพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่องในการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะอินทรีย์ ซึ่งเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ และขยะทั่วไปเทศบาลจะจัดรถมาเก็บทุกวันในช่วงเวลา 09.00-11.00น. ขยะอินทรีย์เช่นเศษอาหาร จะนำไปใส่ถังหมักทำปุ๋ย

โดยจะไม่นำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปที่กองขยะ ส่วนขยะทั่วไปก็จัดเก็บทุกวันเช่นกันในเวลา 09.00-11.00น. ส่วนขยะรีไซเคิลจัดเก็บทุกๆวันศุกร์ ส่วนบ้านใดต้องการขายขยะรีไซเคิล ก็สามารถนำมาขายได้ที่จุดรับซื้อซึ่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จัดไว้บริการรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกและวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง #แปดริ้วช่วยกัน เราทำได้#
นอกจากนี้ นายกลยุทธ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ชมรม ชุมชน สถานศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยมีการตั้งถังขยะอินทรีย์ ภายในสำนักเทศบาล สำหรับใส่ขยะประเภทเศษอาหาร ขยะเปียก เพื่อหมักทำปุ๋ย และแจกให้กับประชาชนอีกด้วย

Related posts