ชุมพร – จัดแถลงข่าวผลิตภัณฑ์ของธนาคาร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชุมพร (ชมคลิป)

ชุมพร – จัดแถลงข่าวผลิตภัณฑ์ของธนาคาร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชุมพร

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.นายธีรกุล โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชุมพร ร่วมกับ นายวิรัช อู่มาลา และ นางอุไรวรรณ คันธมานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชุมพร จัดแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ณ ร้านอาหาร Sit-นี่ เดอ บางหมาก ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


ธ.ก.ส.เปิดรับฝาก ” สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ” ลุ้นรางวัลสูงสุด 20 ล้านบาท พร้อมสุ้นรางวัลพิเศษ 15 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.เปิดรับฝาก ” สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 “จำนวน 200 ล้านหน่วยๆละ 500 บาท รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อระดมเงินฝากจากประชาชนทั่วไปสำหรับนำไปใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศ อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ถือสลากออมทรัพย์ ชุดเดิม ที่ครบกำหนดไถ่ถอนให้สามารถฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ได้อย่างต่อเนื่อง กำหนดเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile


สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 มีอายุการรับฝาก 3 ปี เมื่อฝากครบกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 3 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.02 ต่อปี ผู้ที่ฝากไม่ครบกำหนดจะไม่ได้รัดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวม 36 ครั้ง รางวัลที่ 1 จำนวน 36 งวด รางวัลละ 20,000,000 บาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวด 19 รางวัลๆละ 100,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 60 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 200 รางวัลๆละ 12,000 บาท

รางวัลที่ 4 จำนวน 400 รางวัล ๆ ละ9,000 บาท รางวัลที่ 5 จำนวน 2ม000 รางวัลๆ 5,000 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว จำนวน 20,000 รางวัลๆ ละ 300 บาท รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 400,000 รางวัล ๆ ละ 200 บาท และยังมีรางวัลพิเศษจำนวน 15 ล้านบาท เสี่ยงหมวดหมุน 5 ครั้ง จำนวน 3 งวด ๆละ 5 รางวัลๆละ 1,000,000 บาท โดยจะมอบให้กับผู้ที่โชคดีในเดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนพฤศจิกายน2564 เดือนพฤศจิกายน2565 รวมรางวัลต่องวดสูงสุดทั้งสิ้น 422,685 รางวัล เป็นเงินสูงสุด 133,700,000 บาทต่อเดือน


อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ยังให้การบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ SMS Alert เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งเตือนรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการทางการเงินแบบครบวงจร มีการให้บริการทั้งแบบรายเดือนและรายปี หลักฐานในการสมัคร ใช้บัตรประจำตัวชาชน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ติดต่อขอรับบริการได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาในสังกัด สนจ.ชุมพร และการให้บริการจ่ายเงินรางวัลสลาก ของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร

โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยจ่ายรางวัลงวดปัจจุบันเท่านั้น (ไม่จ่ายย้อนงวด) เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 มีนาคม 2563 จ่ายเงินรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศล จ่ายเงินรางวัลทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 จำนวนเงินรางวัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด การคิดค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม คิดค่าบริการ ร้อยละ 1 ของมูลค่าเงินรางวัล และค่า อากรแสตมป์(สลากกินแบ่งรัฐบาล) ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าเงินรางวัล หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย (สลากการกุศล) ร้อยละ 1 ของมูลค่าเงินรางวัล

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสาร จังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts