#โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จากตลาดภาคเหนือ สู่โรงเรียนแห่งภูมิปัญญา 📚🎨💡

#โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จากตลาดภาคเหนือ สู่โรงเรียนแห่งภูมิปัญญา 📚🎨💡

 

สวัสดีครับ 🙋‍♂​ สัปดาห์นี้ปลาบู่น้อยจะชวนมาสืบสานวัฒนธรรมของชาวล้านนากันที่ “โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา” ใช่แล้วครับผมเรียกไม่ผิด!!! คำว่า “โฮงเฮียน” นั้นหมายถึง “โรงเรียน” 😃 ณ ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ พืชพรรณธรรมชาติ 🌳🌻 และบ้านทรงไทยที่สร้างด้วยการใช้องค์ความรู้แบบล้านนา

🎭🤗 ผู้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์อยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกันและยาวนาน รวมทั้งได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องอาหาร 🥗🥬 ยารักษาโรค 💉💊 งานหัตถกรรม 🧶🧵 การเกษตรพื้นบ้าน 🌾🌱 การจัดการทรัพยากรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แต่จากการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต / ภูมิปัญญาถูกละเลยจนน่าเป็นห่วง ขาดการสืบทอดจากผู้รู้ พ่อครู หรือแม่ครู โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่หลงใหลไปกับวัฒนธรรมภายนอกและไม่ได้มีการสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาเหล่านี้ #พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์ (พระธรรมดิลก) 🙏🙏 #วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ ได้ให้แนวคิดว่า 💚💚💚 “การจะสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาให้เกิดผลนั้น การจัดงานสืบสานล้านนาเพียงปีละครั้ง ครั้งละ 4 วัน ไม่สามารถทำให้เกิดผลได้จริง ต้องมีการดำเนินการอย่างงต่อเนื่อง เรียกว่าทุกลมหายใจเลย จึงจะเป็นจริง” 💚💚💚 คณะกรรมการจัดงานสืบสานล้านนาจึงได้นำมาปรึกษาหารือกับพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญา และมีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องทำโครงการที่จะให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง “โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา” ในปี พ.ศ. 2543

📚 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี
2. ประสานพ่อครู แม่ครู ไปสอนตามสถานศึกษา / หน่วยงาน / ชุมชน
3. จัดกิจกรรมการสอนระยะสั้นเฉพาะกลุ่มให้กับสถานศึกษา / ชุมชน / หน่วยงานที่สนใจ
4. จัดค่ายเด็กสืบสานล้านนา ทุกเดือนตุลาคมของปี
5. การจัดการเรียนการสอนที่บ้านพ่อครู แม่ครู
6. การจัดอบรมอาสาสมัครสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
7. ตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา

📒 หลักสูตรที่เปิดเรียน
📍ประวัติศาสาตร์ล้านนา
📍ภาษาล้านนา
📍ดนตรีพื้นเมือง
📍จักสาน
📍แต่งคราว – ซอ
📍ฟ้อนพื้นเมือง
📍วาดรูปล้านนา
📍การทำตุง – โคม
📍ฟ้อนดาบ – ฟ้อนเจิง * มีค่าลงทะเบียน 800 บาท / คน รับสมัครจำนวน 20 คน ไม่รวมค่าอุปกรณ์
📍ของเล่นเด็ก
📍พิธีกรรม
📍การทอผ้า
📍การปั้น * รับสมัครจำนวน 20 คน คิดเป็นชั่วโมงๆ ละ 150 บาท เรียนทุกวันเสาร์ 10.30 – 11.30 น.
📍เครื่องเขิน
📍แกะสลัก
📍วิชาทางด้านสล่าเมือง
📍เครื่องสักการะล้านนา

💕📗 ที่นี่จึงถือว่าเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาฏยกรรม ศิลปกรรม คีตกรรม วรรณกรรม ฯลฯ เพื่อสืบสาน รักษา พัฒนา และต่อยอดพื้นที่แห่งชีวิตนี้ หากท่านใดสนใจก็สามารถมาเรียนรู้ได้ครับ

📌 พิกัด : https://maps.app.goo.gl/pK5ksY1gGuXqW8kHA

สัปดาห์หน้า… ปลาบู่น้อยจะพาไปไหน อย่าลืมติดตาม “เที่ยว ทาน บานตะไท” นะครับ 😁

 

🙌 ~ See​ You​ Next​ Week​end​ ~ 🙌

* Bye​ Bye​ * 🤗🤗

ติดตามปลาบู่น้อยได้ทาง…
🌏 Facebook : https://www.facebook.com/LittlePlaBoo/
🌏 Instagram : https://www.instagram.com/littleplaboo/
🌏 Website : https://ddpostnews.com/category/เที่ยวทานบานตะไท
🌏 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCaKj85jniwFnw30bSZHr89A
🌏 Group : https://www.facebook.com/groups/504202007117305/

#เชียงใหม่​ #เที่ยวภาคเหนือ #เที่ยวทานบานตะไท #ปลาบู่น้อย

Related posts