จักรยานอาสากู้ชีพ สนับสนุนดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ” เทพฯนนท์ ” เดิน-วิ่ง การกุศลฯ :

จักรยานอาสากู้ชีพ สนับสนุนดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ” เทพฯนนท์ ” เดิน-วิ่ง การกุศลฯ :

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรมจักรยานอาสากู้ชีพ เข้าร่วมให้การสนับสนุน ในการร่วมปฏิบัติกับ สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี, ทีมกู้ชีพระนั่งเกล้า,ทีมิอาวาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู นนทบุรี ในกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล “เทพฯนนท์มินมาราธอน” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยกลุ่มชมรมผู้ปกครองนักเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี สำหรับกิจกรรมการกุศลดังกล่าวจัดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ในการหารายได้มอบให้คณะผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ชมรมจักรยานอาสากู้ชีพพร้อมสมาชิกคนจิตอาสาจำนวน 19 นาย พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED) เข้าร่วมให้การดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดเส้นทาง เพราะเราคำนึงความปลอดภัยตลอดเส้นทาง #ชมรมจักรยานอาสากู้ชีพ #จักรยานอาสากู้ชีพ #เทพฯนนท์มินิมาราธอน2020

Related posts