ซีพีเอฟ ชวนคนไทย เดิน-วิ่ง รักษ์โลก ปลอดคาร์บอน ชวนคนไทยลดโลกร้อน :

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย ชมรม ซีพีเอฟ รันนิ่ง คลับ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ อบก. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล รักษ์โลก CPF Run for Charity 2020 ในรูปแบบการจัดงานปลอดคาร์บอน หรือ “Carbon Neutral Event” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

 

ซีพีเอฟ เดินหน้าสานต่อโครงการ เดิน-วิ่ง CPF RUN FOR CHARITY ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ พร้อมนำเงินรายได้จากการจัดงานมอบให้กับหน่วยงานสาธารณกุศล เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนรอบสถานประกอบการทั่วประเทศ อีกทั้งยังตระหนักและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการเริ่มจัดกิจกรรมวิ่งรักษ์โลก Carbon Neutral Running Event ซึ่งเป็นการจัดงานวิ่งแบบไร้คาร์บอน ตามแนวทางการจัดงานวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยในปี 2563 ตั้งเป้าจัดกิจกรรมวิ่งรักษ์โลก Carbon Neutral อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมด 7 ครั้ง ทั่วประเทศ ในจังหวัด สระบุรี ชลบุรี ราชบุรี สงขลา สมุทรปราการ นครราชสีมา และลำพูน โดยได้ประเดิมงานวิ่งรักษ์โลกเป็นครั้งแรกที่ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ในกิจกรรม “CPF Run For Charity at Fort Adisorn 2020” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา พร้อมด้วยนักวิ่งกว่า 2,000 คน ซึ่งในครั้งนี้ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลค่ายอดิศร จำนวน 100,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายอดิศร และโรงเรียนอนุบาลหนองแค จังหวัดสระบุรี แห่งละ 50,000 บาท สำหรับกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อการกุศลแบบ Carbon Neutral ในครั้งต่อไป “CPF ZOO RUN 2020” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมในปีนี้ ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดเพื่อลดผลกระทบภาวะโลกร้อน ตั้งแต่การใช้เสื้อ Upcycling Running T-Shirt ซึ่งทำจากขยะขวดพลาสติก 10 ขวด การใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้แทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม งดการแจกถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง รณรงค์ให้นักวิ่งนำขวดน้ำและแก้วน้ำมาเอง หรือใช้แก้วน้ำของงาน รวมทั้งจัดการคัดแยกขยะและนำไปจัดการต่อตามกระบวนการ ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนลดขยะจากอาหารเหลือทิ้ง และที่สำคัญ การจัดงานจะมีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในกิจกรรมทั้งหมด เช่น จากการใช้พลังงานไฟฟ้าในการจัดงาน การเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน การพักแรม อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสิ่งที่เหลือทิ้งหลังการจัดงาน จากนั้นจะนำคาร์บอนเครดิตที่ซีพีเอฟสะสมไว้ในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) มาชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาให้ลดลงเท่ากับศูนย์ ที่เรียกว่า Carbon Neutral โดยจะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก อบก.


สำหรับผู้ที่สนใจร่วมวิ่งรักษ์โลกกับ CPF ในครั้งต่อไป “ซีพีเอฟ ราชบุรี เดิน-วิ่ง การกุศล ผนึกกำลังลดโลกร้อน” CPF Ratchaburi Run For Charity 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ณ ค่ายบุรฉัตร และอุทยานหินเขางู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2563 รับจำนวนจำกัดเพียง 2,500 คน เท่านั้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.) ประเภท MINI MARATHON ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ในกรณีไม่รับเสื้อค่าสมัคร 400 บาท 2.) ประเภท FUN RUN ระยะทาง 6 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท ในกรณีไม่รับเสื้อค่าสมัคร 300 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จะมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู โดยสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ : https://cpfrunningclub.com/rbf/register/หรือ ติดตามความเคลื่อนไหวที่ Facebook Page : CPF Ratchaburi Run For Charity 2020

ซีพีเอฟ เดิน-วิ่ง การกุศลแบบ “Carbon Neutral Event” ในปี 2563 ทั้งหมด 7 ครั้ง ดังนี้
1. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 CPF Run for Charity at Fort Adisorn 2020 ณ ค่ายอดิศร จ.สระบุรี
2. วันที่ 22 มีนาคม 2563 CPF Zoo Run 2020 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
3. วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 CPF Ratchaburi Run for Charity 2020 ณ ค่ายบุรฉัตรและอุทยานหินเขางู จ.ราชบุรี
4. เดือน กรกฎาคม 2563 CPF Hatyai Run for Charity 2020 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา
5. วันที่ 20 กันยายน 2563 CPF & KPI Charity Run 2020 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ
6. วันที่ 4 ตุลาคม 2563 CP ISAN Run for Charity 2020 ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี (มทส) จ.นครราชสีมา
7. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 LPF RUNNING 2020 ณ ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน จ.ลำพูน
สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://cpfrunningclub.com/

Related posts