มูลนิธิสหชาติ จับมืออนุสรณ์สถานแห่งชาติ นำเยาวชนเข้าแคมป์ “คบเด็กสร้างชาติ” ปลูกฝังเยาวชนรักชาติ และภูมิใจในความเป็นชาติไทย :

มูลนิธิสหชาติ จับมืออนุสรณ์สถานแห่งชาติ นำเยาวชนเข้าแคมป์ “คบเด็กสร้างชาติ” ปลูกฝังเยาวชนรักชาติ และภูมิใจในความเป็นชาติไทย :

 

วันที่ 19 ก.พ. ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พ.อ.กฤษฎา บุญวัฒน์ ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร พร้อมด้วย พระอาจารย์ชายกลาง อภิญาโณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ประธานมูลนิธิสหชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการ day camp ค่ายเยาวชนคบเด็กสร้างชาติ ครั้งที่ 8 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนประชานิเวศน์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรจากโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องจากพระราชดำริ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “เด็กไทยกับการรักชาติ”

พ.อ.กฤษฎา เปิดเผย โครงการนี้เป็นการปลูกฝังเยาวชนให้รักชาติ โดยร่วมกับมูลนิธิสหชาติ โดยพระอาจารย์ชายกลาง นำเด็กเข้าฝึกอบรมศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นการรวบรวมบุคคลสำคัญของชาติ พระมหากษัตริย์ในอดีต รวมถึงทหารหาญที่เสียชีวิตสละชีพเพื่อชาติ


ทั้งนี้เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเป็นมาของประเทศ ว่ามีบรรพบุรุษที่เสียสละอย่างไรบ้าง รวมทั้งยังมีวิทยากรจากสวนป่าสิริวรรษ อดีตทหารผ่านศึกสงครามเวียดนาม มาร่วมบรรยายโดยเด็กนักเรียนจะได้รับรู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย พร้อมมีการนำเข้าชมอาคารภาพปริทัศน์ สำหรับไฮไลท์สำคัญเป็นภาพวาดของอาจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของชาติไทยในอดีตถึงปัจจุบัน โดยในพิพิธภัณฑ์จะมีการแสดงเครื่องแบบของทหารตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน ที่สำคัญมีฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับพระราชทานมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านการสงครามในอดีต 24 ครั้งและศึกษาถึงเหตุผลในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักชาติไม่จำเป็นจะต้องเป็นทหารเพียงอย่างเดียว อย่างเช่นยุวชนทหารที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กๆได้ตระหนักถึงหน้าที่รวมถึงประชาชนทุกคนด้วย สำหรับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 16.00 น.

ด้านพระอาจารย์ชายกลาง กล่าวว่ามีแรงบันดาลใจจากวิชาประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่ถูกตัดตอนออกไปจากระบบการศึกษา จึงพยายามที่จะปลูกฝังแก่เด็กและเยาวชน เปลี่ยนจาก “คบเด็กสร้างบ้าน” ที่เป็นความหมายลบ ให้เป็น “คบเด็กสร้างชาติ” ให้เด็กๆภูมิใจในชาติ ภูมิใจในบรรพชน ประเทศเรามีอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ห้องนิทรรศการที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ แต่ไม่มีใครรู้จัก เพราะติดอยู่กับประโยคที่ว่าเขตทหารห้ามเขา จึงมุ่งหมายที่จะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้ให้โครงการนี้เป็นต้นแบบและขยายความคิดไปยังทั่วประเทศ ให้เด็กเรียนรู้ประวัติศาสตร์การรักษาทรัพยากรของชาติ โดยมูลนิธิสหชาติ จะนำวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆทุกแขนง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้เรียนรู้เชิงวิชาการ และปฏิบัติลงพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งในการเรียนรู้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการบรรยายของวิทยากรจากโครงการป่าสิริเจริญวรรษ ได้มุ่งเน้นการสร้างเด็ก สร้างชาติ ต้องชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นสมบัติของชาติ มรดกชาติ มีความสำคัญไม่น้อยกว่าการสละชีพเพื่อชาติ การทำให้แผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์ ค่ายเยาวชนโครงการนี้จะนำเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ในการดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติมาปลูกฝังแก่เยาวชนให้เห็นภาพอย่างชัดเจน อย่างเช่นการฟื้นฟูสภาพป่าของโครงการป่าสิริเจริญวรรษ ในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

Related posts