“เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม” เผย ศาลแขวงพระนครเหนือ ย้ายที่ทำการชั่วคราว ไปศูนย์ราชการอาคาร A แจ้งวัฒนะ เริ่ม 16 มี.ค.นี้ ตรวจความพร้อมเรียบร้อย 90% แล้ว สร้างอาคารใหม่รัชดาฯ 2 ปีเสร็จย้ายกลับ :

“เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม” เผย ศาลแขวงพระนครเหนือ ย้ายที่ทำการชั่วคราว ไปศูนย์ราชการอาคาร A แจ้งวัฒนะ เริ่ม 16 มี.ค.นี้ ตรวจความพร้อมเรียบร้อย 90% แล้ว สร้างอาคารใหม่รัชดาฯ 2 ปีเสร็จย้ายกลับ :

 

วันนี้ ( 21 กุมภาพันธ์ 2563) นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เดินทางไปตรวจความพร้อมด้านสถานที่ สำหรับใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของ “ศาลแขวงพระนครเหนือ” ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ

โดยนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า เหตุที่ต้องย้ายสถานที่ทำการของศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นการชั่วคราว จากที่ตั้งเดิม ถนนรัชดาภิเษก ไปยังศูนย์ราชการฯ อาคาร A ก็สืบเนื่องจากจะมีการปรับปรุงก่อสร้างอาคารศาลแขวงพระนครเหนือใหม่ จากหลังเดิมที่ตั้งบน ถนนรัชดาภิเษก ที่ได้มีการทำสัญญาดำเนินโครงการก่อสร้างแล้วระยะเวลาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 2 ปีนับจากเดือน มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สถานที่ทำการชั่วคราวของศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ศูนย์ราชการฯ อาคาร A นั้น ก็พร้อมจะเริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคมนี้ ซึ่งขณะนี้การจัดเตรียมความพร้อมของอาคารที่ทำการชั่วคราวมีความคืบหน้า 90% แล้ว

ทั้งนี้การย้ายสถานที่ทำการชั่วคราวของศาลแขวงพระนครเหนือ ไปยังศูนย์ราชการฯ อาคาร A นั้น ก็จะให้บริการด้านคดีกับคู่ความในสถานที่ทำการชั่วคราว เพียงเวลาประมาณ 2 ปีเท่านั้น ซึ่งประมาณปี 2565 อาคารใหม่จะสร้างเสร็จ ศาลแขวงพระนครเหนือ ก็จะย้ายกลับมายังที่ตั้งเดิม ถนนรัชดาภิเษก ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อจะสะดวกในการเดินทางมาติดต่อราชการศาลแขวงพระนครเหนือที่ทำการชั่วคราว ถนนแจ้งวัฒนะ ที่จะเริ่มเปิดทำการตั้งแต่ 16 มีนาคม เป็นต้นไป โดยสถานที่ตั้งจะอยู่พื้นที่โซนเดียวกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและกานค้าระหว่างประเทศกลาง , ศาลล้มละลายกลาง และศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ

Related posts