แม่ฮ่องสอน-สบอ.16 แม่สะเรียง ชี้แจงพร้อมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการทำแนวเขตอุทยานแม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน-สบอ.16 แม่สะเรียง ชี้แจงพร้อมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการทำแนวเขตอุทยานแม่สะเรียง

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 สบอ.16 แม่สะเรียง ชี้แจงพร้อมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการทำแนวเขตอุทยานแม่สะเรียง(เตรียมการ)ร่วมกับ
ราษฏร หากได้รับกระทบกับวิถีความเป็นอยู่ พื้นที่ทำกินในระดับที่เหมาะสม นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เปิดเผย ภายหลังได้มีการรวมตัวของราษฏรในเวทีประชาคมระดับตำบลของเทศบาลเมืองยวมใต้ เมื่อวานที่ผ่านมา โดยราษฏรได้ยกมือร่วมคัดค้านการจัดตั้งอุทยานแม่สะเรียง (เตรียมการ)

ตามที่สื่อได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ว่า การจัดตั้งอุทยานแม่สะเรียง (เตรียมการ) เป็นไป ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำรวจพื้นที่ที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า ตลอดจนมีทิวทัศน์ที่สวยงาม หรือมีความโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจ เหมาะสมที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อทำการสำรวจพื้นที่ป่าและขอจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียงครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย ท้องที่ อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ทั้งหมด 120,453 ไร่ หรือ 192.7248 ตารางกิโลเมตร จากพื้นที่ที่กรมกำหนดไว้ 199,946.22 ไร่ ปัจจุบันคงเหลือพื้นที่ 118,219.77 ไร่ หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่จำนวน 29 หมู่บ้าน 6 ตำบล 2 เทศบาล

โดยทาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง มีแผนดำเนินการให้หัวหน้าอุทยานแม่สะเรียง เข้าไปดำเนินการสำรวจพื้นที่ร่วมกับชุมชนที่มีปัญหา ที่ยังไม่มีความชัดเจนของแนวเขตพื้นที่ และ ให้ดำเนินการปรับแก้เส้นแนวเขตที่จะกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนไปบ้างแล้ว บางส่วน อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังความเห็นของชุมชนผู้มีส่วนได้เสียตาม พรบ.อุทยานแห่งชาติ 2562 มาตรา 8 และ ร่วมแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนทุกคนทุกหมู่บ้าน หากการกำหนดแนวเขตกระทบกับประชาชนกระทบกับปัญหาที่ทำกิน หรือประชาชนมีความต้องการที่กั้นพื้นที่ทำกินหรือใช้สอยเพิ่ม ทางเจ้าหน้าที่ยินดีที่จะลงพื้นที่ร่วมสำรวจแนวเขตกำหนดแนวเขตตามความเหมาะสมได้ในระดับหนึ่ง


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

 

Related posts