จันทบุรี-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล “ สืบสานตามคำสอนพ่อ ที่จังหวัดจันทบุรี ยกย่องสตรีที่ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัด พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 (ชมคลิป)

จันทบุรี-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล “ สืบสานตามคำสอนพ่อ ที่จังหวัดจันทบุรี ยกย่องสตรีที่ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัด พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโควิด-19

 

วันนี้ ( 8 มี.ค.61 ) ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม วันสตรีสากล “สืบสานตามคำสอนพ่อ” เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2563 โดยมีนายสาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบประกาศนียบัตรยกย่องสตรีดีเด่น 10 อำเภอ

และมีนางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานปณิธานตามคำสอนของพ่อ กระตุ้นให้เกิดองค์กรสตรีที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย พัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่าง เป็นรูปธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสังคมแห่งความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ความยุติธรรม สันติภาพและเป็นผู้นำในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยปีนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ฝึกปฏิบัติสาธิตอาชีพพร้อมแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาสตรี การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน / เดิน -วิ่ง รวมพลังสตรี รณรงค์สิทธิบทบาทสตรีเนื่องในวันสตรีสากล / เต้นบาสโลบ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความสามัคคี /แข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างผู้บริหารระดับจังหวัดกับองค์กรสตรี รวมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 คน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts