เหมืองทองอัครามั่นใจทำถูกต้องงัดเอกสารให้สารพัดหน่วยงานเข้าตรวจ..

เหมืองทองอัครามั่นใจทำถูกต้องงัดเอกสารให้สารพัดหน่วยงานเข้าตรวจ..

 

ถึงแม้เหมืองทองอัคราจะเข้าสู่กระบวนอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ที่ประเทศสิงคโปร์แล้วและ นับถอยหลังอีกไม่เกิน 6 เดือน คำตัดสินในการถูกปิดเหมืองทองอย่างไม่เป็นธรรม ไม่มีเหตุทางวิทยาศาสตร์รองรับ รัฐบาลใช้อำนาจม.44 ปิดโดยพลการ แต่ก็ยังไม่วายมีสารพัดหน่วยงานเข้าตรวจสอบอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า…


โดยล่สุดเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สั่งการมอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบเหมืองทองอัครา โดยมี นายวิชัย แตโช ป่าไม้จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร – ที่ดินจังหวัดพิจิตร – สปก.จังหวัดพิจิตร – นายอำเภอทับคล้อ –นายก อบต.เขาเจ็ดลูก ได้เข้าตรวจสอบเหมืองทองอัครา อีกครั้งว่าในพื้นที่ทำเหมืองทองอัคราฯ บุกรุกป่า

และมีการไม่ได้ขอให้เส้นทางสาธารณะกฎหมายตามที่ได้รับแจ้งจาก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ซึ่งฝ่ายเหมืองทองอัครา ได้เตรียมเอกสารโฉนดที่ดิน แผนที่ รวมถึงเอกสารต่างๆที่เคยใช้ยื่นขอประทานบัตร จากกระทรวงอุตสาหกรรม – กรมป่าไม้ – กรมที่ดิน – ราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ออกมาแสดงอย่างมั่นใจว่าได้ทำถูกต้องทุกอย่าง เพราะตั้งแต่เหมืองทองอัคราฯ ถูก ม.44 สั่งปิด มาตั้งแต่ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 จากวันนั้นถึงวันนี้มีส่วนราชการหลายสิบหน่วยงานลงมาตรวจแล้วตรวจอีก แต่ก็ไม่มีผลการตรวจ หรือ ชี้ชัดว่าเหมืองทองอัคราฯ กระทำความผิดในเรื่องใด ?

ภาพ/ข่าว เดชา มลามาตย์/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts