ชลบุรี คนไทยเชื้อสายจีนร่วมอธิษฐานคนไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 โดยเร็ว (ชมคลิป)

ชาวไทยเชื่อสายจีนจังหวัดชลบุรี จัดงานวันเทวะสมภพเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นองค์เทพเจ้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถือ พร้อมอธิฐานให้คนไทยฝ่าวิกฤติ โควิด-19 คลี่คลายโดยเร็ว

 

ในวันนี้ 13 มี.ค.63 ที่พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะโรงเจบึงไร่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายอำมาตย์ โสภณารมย์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พงไล้ซาจับซาเซียวเกาะพร้อมคณะกรรมการของสมาคม ได้จัดงานวันคล้ายวันเทวะสมภพเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นองค์เทพเจ้าที่ชาวอำเภอศรีราชาและชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งประเทศให้ความเคารพนับถือ

โดยจัดให้มีการสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดพิธีสวดมนต์ของพระสงฆ์จีนเป็นการสมโภชวันเทวะสมภพเจ้าแม่กวนอิม นอกจากนี้ชาวไทยเชื่อสายจีนจังหวัดชลบุรี ที่เข้าร่วมงานยังอธิฐานให้คนไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้คลี่คลายโดยขอให้ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวสู้ ๆ และนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน สถานการณ์คลี่คลายให้ได้โดยเร็ว ด้วยการจับมือร่วมกันเดินไปข้างหน้าฟัน ฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน ขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคน


นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts